Kappen met kolen

Ik ben tegen het verbruik van fossiele brandstoffen.
Niet alleen vanwege het versterkte broeikaseffect wat door verbranding van fossiele brandstoffen ontstaat, maar ook omdat ik vind dat je een beperkte voorraad energie (want dat is het) niet moet opmaken. Over een jaar of 30 zal de hoeveelheid beschikbare energie dan zo klein worden dat de energieprijzen torenhoog zullen worden  En wanneer het echt op is is er een nog veel groter probleem.
Er moet daarom worden geinvesteerd in duurzame energie.

Ik vind het daarom geen goed idee dat de regering van plan is nieuwe kolencentrales te gaan bouwen, en steun daarom de actie ‘Kappen met kolen’.

Ga naar www.kappenmetkolen.nl en teken de online protestkaart!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *